Breaking News
Home / Punjabi Kahani

Punjabi Kahani

ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ

ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇਂ। ਰਸੋਈ ਚ ਖੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ,ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕੁ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ,ਨਾਹਰ ਸਿਓਂ ਮੀਤ ਦਾ ਸਾਂਈ ਹਾਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨੀਂ ਸੀ ,,, ਰਸੋਈ ਚ ਖੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੀਰੀ ...

Read More »